•   Conducere spirituală

    Doctrine biblice

    Pneumatologie

    Dimensiunea socială a teologiei Pauline

    Exegeza epistolei 1 Corinteni

    Consiliere spirituală

    Misiune si evanghelism

    Istoria creştinismului

 • ANUL I
  27-28 Octombrie 2017 - Formarea spirituală a creștinului - Emil Meștereagă
  17-18 Noiembrie 2017 - Introducere în Vechiul Testament - Ionatan David
  8 - 9 Decembrie 2017 - Introducere în Noul Testament - Ciprian Terinte
  19 - 20 Ianuarie 2018 - Principiile și puterea rugăciunii - Ioan Brie
  2 - 3 Martie 2018 - Studiu biblic inductiv - Mircea Deteșan
  30 - 31 Martie 2018 - Analiza pildelor Mântuitorului - Mirel Neamțu
  20 - 21 Aprilie 2018 -Teologia închinării - Emil Bartoş
  11 - 12 Mai 2018 - Comunicarea mesajului biblic - Ciprian Terinte


  ANUL II
  13 - 14 Octombrie 2017 - Istoria creștinismului - Ciprian Bălăban
  3 - 4 Noiembrie 2017 - Exegeza epistolei 1 Corinteni -Ciprian Terinte
  24 - 25 Noiembrie 2017 - Conducere spirituală - Mihai Dumitrașcu
  12 - 13 Ianuarie 2018 - Pneumatologie - Aurel Moldovanu
  23 - 24 Februarie 2018 - Dimensiunea sociala a teologiei pauline - Corneliu Constantineanu
  23 - 24 Martie 2018 - Consiliere spirituala - Brian Eby
  13 - 14 Aprilie 2018 - Doctrine biblice - Ionatan David
  4 - 5 Mai 2018 - Misiune și evanghelism - Mircea Deteșan

   

Calendar cursuriAutentificare

© 2016 Colegiul Biblic MINISTERIUM